Sjukgymnast

HÅR, HUD, SKÄGG & SÅNT

Våra behandlingar

Sjukgymnastik

Vid första besöket görs en grundlig undersökning utifrån de besvär du söker för. Med detta som utgångspunkt lägger vi gemensamt upp en behandlingsplan. Utförlig beskrivning av mina behandlingsmetoder kan du läsa mer om här på sidan.

Kostnad för besök hos mig: 100:-
Personer som är yngre än 20 år eller äldre än 85 har ingen kostnad. Ej heller någon kostnad för de med frikort inom svensk sjukvård.

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Är ett specialistområde inom ämnet sjukgymnastik. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus och där det ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg, armar och ben.

McKenziekonceptet

Mekanisk diagnostik och terapi enligt McKenzie-konceptet började med en slumpmässig klinisk observation 1959. Robin McKenzie hade behandlat en patient, “Mr Smith”, som hade ett tio dagar gammalt ryggskott med ischiagli, utan att någon påtaglig förbättring hade ägt rum.

Smärtlindring

Smärtlindring kan uppnås genom manuell behandling, såväl genom passiv mobilisering som genom funktionell övningar och regimer. TENS, TEMS, Interferens m.m. Elektroterapi kan ha många olika benämningar men kan med fördel sammanfattas under begreppet TNS (Transcutan nerv stimulering)

Akupunktur

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Modern västerländsk forskning har funnit vetenskapliga bevis för delar av de effekter som den kinesiska filosofin beskrivit.

Stötvågsbehandling

är en välprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som används inom det muskuloskeletala systemet för att reducera eller eliminera besvär i muskler, senor och senfästen.

Kristallsjuka – godartad lägesyrsel

Kristallsjuka, godartad lägesyrsel, är en vanlig form av yrsel som orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat. Du känner dig mycket yr när du vrider huvudet på vissa sätt. Kristallsjuka smittar inte och går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Jag som utför sjukgymnastbehandlingar

Bengt Ander

Sjukgymnast

Examen från vårdhögskolan i Umeå 1988.
Privat etablering sedan 1994 och samverkansavtal med VGR. Kostnad för besök hos mig: 200:-
Personer som är yngre än 20 år eller äldre än 85 har ingen kostnad. Ej heller någon kostnad för de med frikort inom svensk sjukvård.

Inspiration & kontakt:
Instagram @kompanietbengt

Efter många år som verksam Sjukgymnast på Skövde Rehabcenter och de senaste 10 åren på Mariestad Rehabcenter, återvänder jag nu till Skövde. Denna gång som en del av verksamheten på Kompaniet. Min inriktning som Sjukgymnast är manuella metoder och behandlingar enligt OMT, Idrottsmedicin och McKenzie. Jag kommer också att kunna behandla ofunktioner i rörelseapparaten med akupunktur, elektoterapi och stötvåg. Jag har ett samverkansavtal med Regionen vilket innebär att du som kund träffar mig på samma villkor och till samma pris som när du går till Sjukgymnast/Fysioterapeut inom primärvården. Det behövs ingen remiss från Läkare.


Välkomna!