Kristallsjuka – godartad lägesyrsel

Kristallsjuka – godartad lägesyrsel

Kristallsjuka, godartad lägesyrsel, är en vanlig form av yrsel som orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat. Du känner dig mycket yr när du vrider huvudet på vissa sätt. Kristallsjuka smittar inte och går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Symtom

Vanliga symtom vid kristallsjuka är yrsel som kommer när du vänder eller vrider på huvudet, så kallad karusellyrsel. Om du sitter upp kan du även känna dig yr när du lutar huvudet framåt eller bakåt. Yrseln brukar vara från några sekunder upp till en halv minut. Den kommer sedan tillbaka när du gör samma rörelse igen.

Behandling

Behandlingen kallas repositionering och går ut på att du vrider och lutar huvudet på olika sätt så att kalkkristallerna i örat faller tillbaka på plats.

Du får hjälp med behandling på mottagningen. Då får du sitta eller ligga på en brits och behandlaren hjälper dig att röra på huvudet på ett systematiskt sätt så att kalkkristallerna i örat faller på plats. Du får också ett program med lämplig övning som man ska göra hemma.

Efter behandlingen blir de flesta fria från besvären men vissa kan känna sig lite ostadiga. Det kan vara obehagligt, men går över av sig själv efter någon dag. 

Orsak till yrseln

I innerörat sitter båggångarna som är en del av kroppens balanssinne. I båggångarna finns hårceller, som kallas så eftersom de har de har tunna hår på ytan.

Några av hårcellerna har en geléaktig massa på sin yta som innehåller små kalkkristaller. Eftersom kalkkristallerna är tyngre än vätskan rör de sig med viss tröghet. Dessa hårceller registrerar tyngdkraften och förmedlar därför information om huvudets läge. När du rör på huvudet börjar kristallerna röra på sig och påverkar hårcellerna. På det sättet får hjärnan information om huvudets läge. Orsaken till kristallsjuka är att kalkkristaller i innerörat har lossnat och hamnat fel. Det kan hända om du till exempel har fått en hjärnskakning eller ett slag mot huvudet. Men ofta går det inte att avgöra varför man får kristallsjuka.