Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom ämnet sjukgymnastik. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus och där det ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg, armar och ben.

Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt tester för rörlighet, smärtprovokation samt avlastningstester.
Utifrån en s.k. funktionsanalys, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas i samband med patienten, en behandlingsplan som innehåller del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Åtgärder kan – i det akuta skedet – vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande strukturer eller mer generellt omfattande. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet.