Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en välprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som används inom det muskuloskeletala systemet för att reducera eller eliminera besvär i muskler, senor och senfästen.

Effekt av stötvågsbehandling:

  • Ökad vävnadsåteruppbyggnad
  • Ökad cellmetabolisk aktivitet
  • Ökad blodgenomströmning
  • Smärtlindring