Smärtlindring

Smärtlindring

Smärtlindring kan uppnås genom manuell behandling, såväl genom passiv mobilisering som genom funktionell övningar och regimer.

TENS, TEMS, Interferens m.m. Elektroterapi kan ha många olika benämningar men kan med fördel sammanfattas under begreppet TNS (Transcutan nerv stimulering). Goda behandlingsresultat ses vid både akuta som kroniska smärttillstånd av olika slag. Men framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud eller nervsystem. TNS kan ibland räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan fysikalisk behandling.