Verrutop

Verrutop – Behandling av fotvårtor

Verrutop är en kraftfull klinikbehandling av envisa fotvårtor och behandlingen är endast tillgänglig hos medicinsk fotterapeut.

Sammansättningen i Verrutop är en blandning av både organiska och icke organiska syror som tillsammans framkallar en katalytisk reaktion. När ingredienserna i Verrutop kommer i kontakt med vårtan bildas kvävedioxid inuti vävnaden, vilket i sin tur åstadkommer en frysningseffekt. Så snart som två timmar efter applicering av Verrutop uppkommer en toxisk epidermal nekrosbildning. Verrutop har en omedelbar avdödande inverkan på vårtvirus.


2-5 behandlingar rekommenderas med ett intervall på ca 7 dagar.

Liknande behandlingar